ਵੇਖਾਓ ਦਾ ਕਮਰਾ

ਵੇਖਾਓ ਦਾ ਕਮਰਾ

721874257856198543
470862109160309042

ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ:

1.Single ਖੱਲ ਕੰਬਲ

2.Double ਖੱਲ ਕੰਬਲ

3.Polar ਖੱਲ ਕੰਬਲ

4.Coral ਖੱਲ ਕੰਬਲ

5.Flannel ਖੱਲ ਕੰਬਲ

6.Picnic ਕੰਬਲ

7.Bathrobe

8.Baby ਕੰਬਲ

671599219531127431
42938585517342250

ਖੱਲ ਫੈਬਰਿਕ ਵੇਵ ਦਾ ਕਮਰਾ

211961873879097404
238364720235012836

ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫੈਬਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ,

ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ

637101496767235328
229635223520529575

ਕੰਬਲ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕਮਰਾ

xx ਨੂੰ (3)
xx ਨੂੰ (1)
xx ਨੂੰ (2)

ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਦਾ ਕਮਰਾ

CC (2)
CC (1)

Qc ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਰਾ

xxz (1)
xxz (2)

ਫੈਬਰਿਕ ਸਟੋਰੇਜ਼

g (2)
g (4)
g (3)
g (1)

ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕਮਰਾ

376801068553843051
642564410699301709

ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੋਰੇਜ਼

FF (3)
FF (1)
FF (2)

ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੋਰੇਜ਼

825176044426898935
570888393923128371
634549572722464654
553203083316946201

ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕਮਰਾ

790340835778345205
636588426101883748
253534936029296274
897815875098456201